Výsledok vyhľadávania | Východoslovenská galéria https://vsg.tritius.sk/search/index-item/rss?id=47612&value=Ane%C5%BEsk%C3%BD%20kl%C3%A1%C5%A1ter%20(Praha,%20%C4%8Cesko) Vyhľadávanie podľa položky registra:: Anežský klášter (Praha, Česko) Očím skryté : Průzkum podkreseb na deskových malbách 14.-16. století ze sbírek Národní galerie v Praze