Výsledok vyhľadávania | Východoslovenská galéria https://vsg.tritius.sk/search/index-item/rss?id=46046&value=Al%C5%BEbeta%20Uhorsk%C3%A1-Dur%C3%ADnska,%201207-1231%20%5Bo%5D Vyhľadávanie podľa položky registra:: Alžbeta Uhorská-Durínska, 1207-1231 [o] Obrazové legendy sv. Alžbety : téma, médium a kontext Gerát, Ivan, 1964- Pútnický Kostol svätej Alžbety v Košiciach Zubko, Peter, 1972-