Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 3852 4523
EE E-knihy 0 0 29.06.2022
ST Staré tlače 77 77 21.04.2022
ZK Zvukové knihy 0 0 29.06.2022
SE Separáty 0 0 29.06.2022
KN Knihy 2074 2177 29.06.2022
PE Periodiká 31 490 28.06.2022
AV Audiovizuálne médiá 0 0 29.06.2022
AK Príväzky 0 0 29.06.2022
KV Katalógy výstav 1670 1779 29.06.2022
AN Články 0 0 29.06.2022