Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Juckes, Timothy R.I., 1979-


Anglický historik umenia, v súčasnosti pôsobí na Inštitúte dejín umenia Univerzity vo Viedni, Dr., *1979