Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Zubko, Peter, 1972-


Citácia: Jeho Košickí biskupi, 1998
Citácia: www(Slavistický ústav Jána Stanislava), cit. 18.6.2014;
Cirkevný historik, vysokoškolský pedagóg, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slavistický ústav Jána Stanislava v Bratislave, prof. PhDr. ThDr., PhD., * 1972