Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Zubko, Peter, 1972-


Citation: Jeho Košickí biskupi, 1998
Citation: www(Slavistický ústav Jána Stanislava), cit. 18.6.2014;
Cirkevný historik, vysokoškolský pedagóg, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slavistický ústav Jána Stanislava v Bratislave, prof. PhDr. ThDr., PhD., * 1972