Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bálent, Boris, 1912-1994

Väzby: Bálent, Boris Cyril, 1912-1994
Väzby: Dr. Boris, 1912-1994
Väzby: Bálent, C., 1912-1994
Väzby: Todorov, Cyril, 1912-1994

Citácia: Lexikón osobností mesta Martin, 2006;
Knihovník, bibliograf, redaktor, odborne činný v oblasti kultúrnej histórie, bibliografie, knihovedy, starých tlačí a dejín knítlačiarstva a exlibrisov, vysokoškolský pedagóg, JUDr., * 16. september 1912 Gorna Mitropolija (Bulharsko) - † 17. júl 1994 Bratislava