Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Paličková-Pátková, Jarmila, 1930-1996

Väzby: Pátková, Jarmila, 1930-1996
Väzby: Paličková, Jarmila, 1930-1996

Citácia: Ľudová výroba na Slovensku, 1992:
Citácia: Lístkový katalóg Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice v Martine;
Etnografka, PhDr., CSc., * 5. september 1930 - † 19. máj 1996